کارتون - هیولا در پاریس - لوسیل و رائول

مترجم و مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی دوبله شده در گلوری انترتینمنت glory entertainment Dub Director