کلیپ اعدام ممنوع

ویدئوی کوتاهی از سازمان عفو بین الملل در مخالفت با مجازات اعدام