کلیپ کباب عراقی

روشی عجیب و دیدنی از پخت کباب ( فیله و دنر کباب ) عراقی باید لذیذ باشه