کلیپ مردی که خانه خود را برای ۱۵ گربه اش، تبدیل به شهر بازی

مردی که خانه خود را برای ۱۵ گربه اش , تبدیل به شهر بازی گربه ها کرده استپیتر کوهن مرد ی است که علاقه زیادی به گربه ها دارد او تا به حال ۱۵ گربه بی خانمان را از خیابانها نجات داده و در خانه خود جای داده است . او حالا خانه خود را تبدیل به یک شهر بازی گربه ها کرده است به طوری که گربه ها اصلا حوصله شان سر نمیرود و به راحتی و سرعت بین اتاق ها در حرکت هستند.