کلیپ جکوزی با نوشابه کوکاکولا و قرص های نعنا

تا به حال ویدیوهای زیادی از واکنش نوشابه به قرص های نعنا گرفته شده است ولی جکوزی با نوشابه و قرص نعنا ؟؟این پسر ابتدا وان را با نوشابه کوکاکولا پر کرده و سپس در وان نشسته و صدها قرص نعنا را در وان می ریزد.