کلیپ پدر عصبانی شیشه زمین بازی هاکی را شکست

پدر عصبانی در حین مسابقه هاکی پسرش , شیشه زمین بازی را شکستپدر که تماشاچی مسابقه هاکی پسر نوجوانش بود , پس از مشاهده خطا بر روی پسرش و افتادن او و دیدن برخورد عمدی چوب های هاکی روی بدن پسرش , شیشه زمین بازی را شکست.