کارتون - آنونس دوبله گلوری

سرپرست گویندگان: مهرداد رئیسی|| مترجم: علی کاس زاده || آهنگ ساز و خواننده: آرش حسینی|| گویندگان: آرزو آفری، اعظم چوبدار، محسن پرتوی، مهرداد رئیسی، هومن خیاط، سعیده تهرانی و ...|| دوبله شده در: گلوری انترتینمنت (انجمن گویندگان جوان)