کارتون - آنونس ماداگاسکار ۳ دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: هومن خیاط||ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسی||دوبله شده در انجمن گویندگان جوان (گلوری انترتینمنت)||