کلیپ زنی با ناخنهای ۳۶ سانتی متری

لائورا دراموند ۵۴ ساله یک زن امریکایی است که مادر ۴ فرزند است و تا کنون بیش از ۱۰ هزار پوند صرف نگهداری از ناخنهای ۳۶ سانتی متری اش کرده است. او میگوید ناخنهایش را به اندازه بچه هایش دوست دارد و نزدیک به ۸ سال است آنها را کوتاه نکرده است. وی در کودکی عادت داشت ناخنهایش را بجود ولی هنگامیکه ۱۳ ساله بود خانمی با ناخنهای بسیار بلند دید و تصمیم گرفت ناخنهایش را بلند کند.