کلیپ دزدی شبانه پسر دو ساله از اتاق خواب خواهرش!

پسر بچه دو ساله شب از خواب بیدار می شود و برای برداشتن یکی از اسباب بازی های خواهرش پاورچین پاورچین به سمت اتاق خواب خواهرش میرود ولی در اتاق خواب او بسته است . پسر بر میگردد و اینبار با یک ناخن گیر تلاش می کند تا در را باز کند که موفق هم میشود ولی قبل از اینکه به داخل اتاق خواب خواهرش برود , بر می گردد و ناخن گیر را دوباره در اتاقش می گذارد...