کلیپ اولین هتل یخی جهان ۲۵ ساله شد

هتل یخی منطقه یوکاس یروی در شمال سوئد قدیمی ترین هتل یخی در جهان است. ۲۵ سال پیش برای نخستین بار مهمانان این هتل در اتاق هایی با دیوارهای یخی و برفی شب را به روز رساندند. ویدئویی به مناسبت ۲۵ سالگی این هتل.