کارتون - آنونس انیمیشن الیاس و گنج دریایی دوبله گلوری

دوبله شده در گلوری انترتینمنت||مدیر دوبلاژ: هومن خیاط||ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسی||به سفارش موسسه کیمیا نما||