کلیپ اسلوموشن باز شدن ایربگ ماشین

آیا تا بحال سرعت و قدرت باز شدن ایربگ های اتوموبیل را با دور آهسته دیده اید؟