کارتون - بخشی از انیمیشن لوراکس با دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ: مهرداد رئیسی|| مترجم: علی کاسزاده || آهنگساز: آرش حسینی || با گویندگی: هومن خیاط (لوراکس) ||