کلیپ اگر ستارگان غول پیکر جایگزین خورشید شوند!

در این ویدئو که تولید آژانس فضایی فدرال روسیه (Roscosmos) است نشان می دهد که اگر خورشید با ستارگان دیگر مانند آلفا قنطورس، شباهنگ، نگهبان شمال، وگا، و یا حتی ستاره قطبی جایگزین می شد چه منظره باور نکردنی را در آسمان شاهد می بودیم.