کلیپ جشنواره یخی در چین

فیلم جشنواره یخی در چین منتشر می شود.