کلیپ مسابقه نابود کردن پراید با مشت و لگد

در این ویدئو که از یک برنامه کره ای گرفته شده، به سبک بازی ویدئویی سوپر استریت فایتر، یک مبارز تنومند به سراغ پراید می رود و تنها با مشت، لگد و دستان خالی، این خودرو را از بین می برد. به نظر شما، ما ایرانی ها که دل پرتری از پراید داریم و زخم خورده این تحفه کره ای هستیم، شاید در برنامه ای مشابه، در ایران چه بلای سر این خودرو خواهیم آورد؟