کلیپ قمه کشی در خیابان های لندن

سه سارق در لندن پس از سرقت از یک فروشگاه در شهر لیورپول، قمه کشیدند.