کلیپ لحظه های وحشتناک رد شدن ون از روی سر راننده اش

در این ویدئو تصاویر دلهره آوری از یک ون را مشاهده خواهید کرد که از کنترل خارج می شود و از روی سر و سینه راننده اش که یک مرد استرالیایی و ۴۰ ساله است عبور می کند. این مرد به زیر خودرو گیر کرده و به سختی می تواند حرکت کند. همکاران و مردانی که در آنجا حضور دارند، سعی می کنند با بلند کردن ون، فشار وارده بر قفسه سینه او را کاهش دهند. این وضعیت با اینکه ۲۵ دقیقه ادامه داشته، اما مجروح هوشیار بوده !