کلیپ مسابقات نمایش هوای از زاویه ای دیگر

مسابقه جالب خلبانی Red Bull در اتریش را از کابین خلبان مسابقه دهنده ببینید