کلیپ ورزش صبحگاهی دیدنی در یک پادگان نظامی در استونی

در این فیلم بیننده شاهد ورزش صبحگاهی یک واحد از سربازان ارتش استونی در یک پادگان نظامی این کشور خواهد بود. مسلما کمترین سربازی است که از انجام این ورزش صبگاهی شانه خالی کند.