کارتون - آهنگ قصه های قرآن

خواننده: مهرداد رئیسی مترجم: سزار دوبله شده در انجمن گویندگان جوان گلوری انترتینمنت Glory Entertainment