کلیپ داعش گروگانهای ژاپنی را ۷۲ساعت دیگر می کشد

داعش، ژاپن را تهدید کرد در صورتی که ۲۰۰ میلیون دلار به این سازمان باج ندهد، تا ۷۲ ساعت دیگر، ۲ گروگان ژاپنی را خواهد کشت.