کارتون - عصر یخبندان ۴ مهرداد رئیسی Ice Age ۴ Persian Trailer glory

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسی||مترجم: علی کاس زاده ||گویندگان: محمدرضا صولتی آرزو آفریهومن خیاطمحسن پرتویو... ||دوبله شده در گلوری انترتینمنت||انجمن گویندگان جوان||