کلیپ بزرگ ترین عکس دنیا کار ناساست

آیا بزرگ ترین عکس دنیا را دیده اید؟ اگر ندیده اید نصف عمرتان بر فناست. این عکس، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون پیکسل دارد. می توانید تصور کنید این رقم یعنی چه؟ یعنی حدود ۷۰ هزار پیکسل عمودی و ۲۲ هزار و ۲۳۰ پیکسل افقی دارد و برای ذخیره آن باید دست کم ۴.۳ گیگابایت فضا داشته باشید.