کارتون - آنونس سریال آواتار

مدیر دوبلاژ : امین قاضی دوبله شده به سفارش : موسسه هنر هشتمناظر کیفی دوبلاژ : مهرداد رئیسی