کلیپ سورپرایز راننده اتوبوسی در کپنهاگ

مختار , راننده اتوبوس شهری شهر کپنهاگ دانمارک است که روز تولدش بر سر کار بود. اما نمی دانست چه گروه بزرگی از همکارانش در صدد غافلگیر کردن او و گرفتن جشن تولدش هستند.