کلیپ ارکستر نظامی قزاقستان , جالب ترین ارکستر نظامی جهان

با مشاهده این فیلم به احتمال زیاد بیننده به این نتیجه خواهد رسید که ارکستر نظامی قزاقستان جالب ترین ارکستر در نوع خود در جهان است.در جریان نمایش نظامی سالیانه در شهر آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان ارکستر نظامی این کشور چنان نمایش جالبی را ارائه کرد که به جرات می توان این ارکستر را جالب ترین ارکستر نظامی جهان دانست.