کلیپ جشن بزرگترین کلوچه

مکزیکوسیتی در یک جشن سالانه بزرگترین کلوچه خود را با پذیرایی از بازدیدکنندگان به نمایش گذاشت.