کارتون - آنونس انیمیشن رام کردن اژدهای سرکش دوبله گلوری

مدیر دوبلاژ : هومن خیاط پخش شده از شبکه دو سیما