کارتون - پشت صحنه دوبلاژ قلب سیمرغ

مدیر دوبلاژ : مهرداد رئیسیVoice Director : Mehrdad Raissi با گویندگی: حمید فرخ نژاد، رضا کیانیان، الهام پاوه نژاد و پرویز پورحسینی