کلیپ خلاقیت در تبلیغات برند قهوه

شرگت معتبر قهوه ژاپنی بعد از تحقیقات بسیار تصمیم به پروژه خلاقانه ای دست زده است که با استفاده از نقش بر روی قهوه داستانی کوتاهی را ساخته است.