کارتون - بخش هایی از دوبله خوش قدم ۲ گلوری

در دوبله این انیمیشن کلیه ترانه ها توسط انجمن گویندگان جوان (گلوری) به فارسی برگردانده شده است. مدیر دوبلاژ: محمدرضا صولتی مترجم: علی کاس زاده