رهبر کره شمالی خلبان می شود

مهر: یک فیلم تبلیغاتی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را در حال هدایت یک هواپیمای روسی آنتونوف مدل AN۱۴۸ نشان می دهد.