کلیپ خودزنی مامور پلیس در آسانسور

یک مامور پلیس ایالت اوهایو با ۲۵ سال سابقه، حین گفتگو با همسرش در آسانسور اشتباهی خود را هدف قرار داد و از ناحیه شکم مجروح شد.