کلیپ سرقت همزمان از دو خودرو در ٣٠ ثانیه!

فیلم سرقت همزمان از دو خودروی ٢٠٦ و پژو پارس در ٣٠ ثانیه!