کلیپ تاکسی زرهی آبی-خاکی در سن پیترزبورگ!

اهالی شهر سن پیترزبورگ روسیه می توانند با یک خودرو زرهی آبی-خاکی که از آن به عنوان تاکسی استفاده می شود، به سر کار خود بروند!