کلیپ دزد بدشانس و دخترک خوش شانس

تلاش یک جوان برای سرقت پول های پیرمرد کانادایی ناکام ماند، اما دختری که از آنجا می گذشت، وقیحانه پول ها را برداشت و رفت!