کلیپ نجات پسر بچه از میان نرده های پنجره در چین

امدادگران در شهر ریژآوو چین، پسر بچه سه ساله ای را که در میان نرده های پنجره ای در طبقه سوم یک ساختمان گرفتار شده بود، نجات دادند.