کلیپ تصویر برداری زیبا از برج Dom در هلند

elte Keur و Reinout van Schie ده ماه منتظر چنین هوایی شدند تا از Dom Tower در Utrecht در هلند بوسیله پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین) فیلمبرداری کنند.