کلیپ خداحافظ سلفی ، سلام نیکسی

نیکسی قابلیت تغییر شکل و پرواز به شیوه یک هلیکوپ تر را دارد. این دوربین پرنده می تواند از زوایای مختلف از شما عکس بگیرد. این دوربین بدون بکارگیری دست، می تواند از تمامی جهات شما را به تصویر بکشد، از سلفی تا پانوراما گرفته تا ویدیوهای بلند، خواه شما ایستاده و یا در حرکت باشید.