کلیپ میمون باهوش امدادگر

در رفتاری که بیشتر به انسان ها شباهت دارد، یک میمون به مدت ۲۰ دقیقه برای نجات دوستش که در اثر برق گرفتگی از هوش رفته بود، وقت گذاشت.به نوشته روزنامه بریتانیایی دیلی میل، میمون مصدوم در نتیجه تماس با یکی از کابل های برق فشار قوی که در محوطه ایستگاه قطار قرار دارد، برق گرفته شد و در پی آن بی هوش در کنار ریل قطار افتاد.