کلیپ خنده های خبرنگار BBC بعد از استنشاق بوی حشیش

کوینتین سامرویل خبرنگار یکی از بخشهای خبری شبکه بی بی سی اخیرا در یک جریان تهیه گزارش از کشف و امحای مواد مخدر در انگلیس، نتوانست جلوی خنده های خودش را به علت استنشاق دود ناشی از سوختن حشیش بگیرد.