کلیپ پرداخت کامل وام پدر و مادر به عنوان هدیه کریسمس

پسر این زن و مرد مسن , برنامه نویس است و قصد داشت به مناسبت کریسمس هدیه ای به یاد ماندنی به پدر و مادرش تقدیم کند او بهترین کار را در پرداخت کامل وام و بدهی والدینش دید و نامه تسویه حساب وام آنها را به عنوان هدیه کریسمس به آنها اهدا کرد , کاری که اشک از چشمان پدر و مادر پیرش درآورد.