کلیپ رانندگی برعکس یک هندی

آقای هارپریت یک راننده اهل بهاتیندا هند ۱۱ سال است که برعکس رانندگی می کند و به این شکل خودش را به مقصد موردنظرش می رساند. او حتی توانسته برای این نوع رانندگی اش از دولت مجوز خاصی بگیرد.