کلیپ صاعقه اتومبیل سارقان را متلاشی کرد

اتومبیل گروهی از سارقان در حالی که پلیس آنان را تعقیب می کرد، بر اثر اصابت صاعقه منفجر شد . روزنامه دیلی میل انگلستان نوشت، این اتفاق در یکی از اتوبان های روسیه هنگامی رخ داد که هوا ابری و توفانی بود. پلیس یک دستگاه اتومبیل قرمز رنگ را پس از یک سرقت مسلحانه تعقیب می کرد که صاعقه به اتومبیل سارقان اصابت کرده و آن را در جاده متلاشی کرد. این روزنامه می افزاید: تمام سارقان کشته شده و یک دستگاه اتومب