کلیپ آموزش بسته بندی هدیه در ۱۲ ثانیه

بسیاری پس از خریدن هدیه برای بسته بندی آن سراغ دوست یا کسانی را می گیرند که در این زمینه تجربه داشته باشند، اما با این ویدیو عمل بسته بندی برای همه آسان خواهد شد.سایت روزنامه بریتانیایی دیلی میل ویدیویی را منتشر کرده است که نشان می دهد یک مغازه دار ژاپنی، بسته بندی هدیه را در ۱۲ ثانیه به پایان می رساند.او در کار خود تنها از کاغذ و نوار چسب استفاده می کند، و با سرعت و مهارت این کار را انجام م