کلیپ وقتی نماینده مجلس موشک کاغذی می سازد

فیلمی که به تازگی در اینترنت منتشر شده، یکی از نمایندگان پارلمان اردن را در حال ساخت موشک کاغذی در یکی از جلسات علنی این مجلس نشان می دهد.