کلیپ پدیده نادر طبیعی در آمریکا

دره گرند کانیون در آمریکا که از نظر زیبایی و تنوع مناظر طبیعی بسیار منحصر بفرد است این روزها پدیده نادری را تجربه می کند؛ چراکه مه غلیظی اعماق این دره را فرا گرفته و منظره خیره کننده ای را در این دره رقم زده است. شدت مه به حدی است که گویا ابری غلیظ تا سطح زمین پایین آمده است.