کلیپ خواستگار هلندی همسایه ها را خانه خراب کرد

یک مرد هلندی که قصد داشت از دختر مورد علاقش خواستگاری کند با یک جرثقیل سقف خانه همسایه را خراب کرد و دو خانواده دیگر را مجبور کرد خانه هایشان را ترک کنند.این مرد می خواست با استفاده از جرثقیل جلوی پنجره اتاق خواب آن دختر در شهر ایسلستین در مرکز هلند فرود بیاید و غافلگیرش کند.